Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyIntuitívna pedagogika

Lesný klub Gaštanko sa venuje intuitívnej pedagogike od roku 2015, doteraz sme zorganizovali v spolupráci s našimi externými kolegami 10 seminárov.

 

Žijete a učíte sa HRAVO, ZDRAVO, SMELO? Odpoveď má vaše TELO.

 

Srdečne vás pozývame na Seminár Intuitívnych hier s lektorom Thomasom Pedrolim, ktorý sa uskutoční 18. – 19. mája 2019 v krásnom prostredí Chaty pod hviezdami v Modre (http://www.chatapodhviezdami.sk/).

"Počítače, internet a smartfóny nám v dnešnej dobe umožňujú žiť, pracovať a zabávať sa bez toho, aby sme zapájali naše telo. Potreba používať telo vo všetkých oblastiach nášho života klesá. Čo to znamená pre túto a ďalšie generácie detí a dospelých?

 

Pre rodičov, učiteľov a tých, ktorí pracujú s deťmi je veľmi dôležité rozumieť výhodám, ale aj nástrahám dnešnej doby. Jedným z nástrojov, ako vniesť rovnováhu do nášho, z veľkej miery virtuálneho života, je Umenie Intuitívnej Hry. Intuitívna hra nám môže v dnešnej dobe pomôcť pri  sprevádzaní detí na ceste ich dospievania.

 

Aby sme sa cítili vo svete ako doma, potrebujeme sa najprv cítiť ako doma vo svojom tele."

(Thomas Pedroli)

 

Thomas Pedroli - https://www.thomas-pedroli.com/

 

Cena: 130 eur. Cena zahŕňa ubytovanie na 1 noc a plnú penziu - vegánska strava (1x raňajky, 2x obed, 1x večera)

Seminár bude tlmočený do SJ.

 

Viac informácií nájdete:

online prihláška: reg.intuitivnapedagogika.sk

Prihlásiť sa je možné do 14.5.2019

na stránke: http://www.intuitivnapedagogika.sk

fcb Intuitívna pedagogika: https://www.facebook.com/intuitivnapedagogika/

emailovej adrese: info@intuitivnapedagogika.sk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Posledné nami organizované semináre ....

 

 

November 2018

Téma semináru je: Hodnotenie vo výchove a vzdelávaní

Ako súvisí moja hodnota s hodnotením? Vidím svoju hodnotu, ak ma nik neohodnotí? Mám tendenciu spájať sa s tými, ktorí hodnotia moju prácu pozitívne? Ako si tvorím hodnotový systém? Aká forma hodnotenia vo vzdelávaní podporuje vnútorné sily dieťaťa potrebné k učeniu?

 

Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme hľadať odpovede počas seminára formou prednášky, hier a cvičení.

Dieter Schwartz (Nemecko) je  kouč a mentor vzdelávania pedagógov, dlhoročný učiteľ na waldorfskej ZŠ, vysokoškolský učiteľ Alanus Hochschule Institut Manheim, hudobný skladateľ a dirigent.

 

Seminár - Peniaze a Emócie.

Lektor Thomas Pedroli.

 „Peniaze samé o sebe sú jasné a čisté a môžu byť vyjadrené matematicky. Akonáhle sa však dostanú do našich rúk, vzbudzujú v nás emócie. Ak pochopíme, čo nám peniazmi vyvolané emócie chcú povedať, emócie sa uvoľnia a odkrývame v sebe bloky a prekážky brániace prúdeniu peňazí do nášho života.“

Počas seminára preskúmame:

  • Aké sú naše postoje k peniazom a iným oblastiam života
  • Ako tieto postoje do nášho života prišli
  • Ako sa zbaviť nefunkčných vzorcov spojených s peniazmi
  • Podstatu peňazí – ako hojný a nekonečný prúd energie
  • Peniaze ako silu prejaviť a konať
  • Vďačnosť za prichádzajúce a odchádzajúce peniaze
  • Rozdiel medzi darom, kúpou a pôžičkou
  • Prepojenie medzi peniazmi a intimitou

 

 

 

Seminár - Nové deti, Aspergerov syndróm a autizmus

 

Aké sú nové deti, deti s autizmom, ako nazerajú na svet a čo od nás potrebujú...?

 

Pre pochopenie súčasných detí si na seminári objasníme vývoj komunikačných dimenzií, pretože v súčasnosti zažívame ich prelom.

 

Deti s autizmom sa nevedia prispôsobiť a potrebujú všetko, čo od nich niekto druhý chce, najprv pretvoriť na svoje vlastné, potrebujú konať zo svojej vlastnej vôle.

 

Pre obidve skupiny – deti s autizmom a deti novej štvrtej komunikačnej dimenzie, sa stalo normálnym, že oveľa viac vnímajú to nehmotné vo svete, v komunikácii, vo vzťahoch medzi ľuďmi. Dnešné deti sú k nemateriálnemu vnímaniu oveľa bližšie ako v minulosti...

(Predhovor Dietra Schwartza k téme nájdete na web stránke a fcb).

Dieter Schwartz (Nemecko) je  kouč a mentor vzdelávania pedagógov, dlhoročný učiteľ na waldorfskej ZŠ, vysokoškolský učiteľ Alanus Hochschule Institut Manheim, hudobný skladateľ a dirigent.

 

Viac informácií nájdete:

na stránke: http://www.intuitivnapedagogika.sk

fcb Intuitívna pedagogika: https://www.facebook.com/intuitivnapedagogika/

emailovej adrese: info@intuitivnapedagogika.sk

 

 

Viac informácií o seminároch organizovaných v šk.roku 2017/2018 a pripravovaných seminároch sa dozviete na našej novej stránke: http://www.intuitivnapedagogika.sk

 

Dieter Schwartz (Nemecko) je  kouč a mentor vzdelávania pedagógov, dlhoročný učiteľ na waldorfskej ZŠ, vysokoškolský učiteľ Alanus Hochschule Institut Manheim, hudobný skladateľ a dirigent.

 Existuje všeobecný obraz o tom, ako by mal dospelý vyzerať. Na ceste k tomuto obrazu sa človek naučí, čo je správne a nesprávne. Keď nezodpovedá, tak zo spoločenstva vypadne. A toho sa bojí. Potom sa môže stať, že tú časť, ktorá je neprijateľná, nerozvinie. A to je škoda. Ak sa človek nechá týmito strachmi preniknúť, nechá svoj talent zmiznúť. Napríklad, ak sa učíme spôsobom, ako je to všeobecne v spoločnosti prijímané a nie ako to vyhovuje nám“.

 

Od roku 2015 organizujeme s Dietrom Schwartzom semináre zamerané na spoznávanie seba samého a hľadanie cesty k deťom novej doby .

 

 

Prečítajte si myšlienky predchádzajúcich seminárov a skúsenosti účastníkov.  Prečítajte si viac o Intuitívnej pedagogike a komunikačnom umení Dietra Schwartza.

 

Myšlienky zo seminára o autonómii a prispôsobení sa v marci 2016:

V okamihu, keď začíname náš život v maternici, náš vývoj prebieha úplne autonómne. Počas prvých 14 dní nášho života z vonka nič do nášho vývoja nezasahuje. Následne začína naša skúsenosť s komunikáciou, prejavujeme naše potreby a telo našej matky sa stará o ich uspokojenie. Deje sa to úplne bezprostredne, v podvedomí. Každý z nás má takúto skúsenosť, že komunikácia je možná, že je prirodzená, že si cez ňu vieme uspokojiť svoje potreby. Keď sa narodíme vieme, že sme schopní postarať sa o svoje potreby, máme v sebe zážitok predchádzajúceho úspechu. Dobre vyvinutý dospelý svet, dospelý človek, je spokojný z vnútra, nepotrebuje niečo z vonka, aby cítil spokojnosť. Má schopnosť postarať sa o uspokojenie svojich primárnych potrieb – pitie, jedlo, teplo, spánok, bývanie, komunikácia. Každý dospelý je schopný byť vnútorne spokojný a mať naplnené potreby. Z perspektívy dieťaťa to znamená, že sa vie postarať o svoje potreby cez komunikáciu s dospelým. Ak je človek autonómny, dokáže uspokojiť svoje potreby ľahko, ak niečo chce, zapojí svoju vôľu a koná. Často však čakáme na uspokojenie z vonka – že nás niekto ocení, že nám potvrdí, že sme dobrí, úspešní. A vtedy naša vnútorná spokojnosť závisí od niekoho z vonka. Vtedy už nie sme vnútorne spokojný a začína sa kolotoč nespokojnosti, v ktorom nedokážeme načúvať a uspokojovať svoje potreby, rovnako ako potreby svojich detí. A rovnako tak, ako sme si my v sebe vytvorili v detstve závislosť na uspokojovaní z vonka, vytvára sa aj u našich detí.

 

 

Od júna do novembra 2015 prebehla v Bratislave séria 3 seminárov s názvom Komunikácia na úrovni citov s lektorom Dietrom Schwartzom.

 

Čo priniesli semináre niektorým z účastníkov?

 

Zúčastnila som sa síce len jedného dňa s Dietrom, ale zanechalo to vo mne silný zážitok. Dietera ako prednášajúci je veľmi príjemný, otvorený, láskavý, vedomý. Každé jeho slovo vychádza z jeho vnútra a je precítené naplno. Akákoľvek tma sa objavila v diskusii, Dieter ju uchopil a mnohým nám poskytol priestor na vlastné odpovede, či ďalšie otázky. Pre mňa bolo úžasné spoznať takéhoto človeka, počúvať ho, hrať s ním hry a nechať v sebe prebúdzať rôzne myšlienky. Dieter vedie semináre citlivo, skúsene, vnímajúco a otvorene. Ďakujem všetkým za možnosť byť prítomná na intuitívnom seminári :)

Miška, mama na MD aktívna v detskom centre a komunitných aktivitách

 

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť seminára s pánom Dietrom. Zúčastnila som sa len 3. seminára, ale aj tak ma veľmi obohatil a podnietil moju prácu na sebe. 

Oceňujem prístup lektora, jeho priateľskú a podporujúcu komunikáciu. Naučila som sa, že je veľmi dôležité byť pravdivý sám k sebe a potom sa aj správanie a energia detí aj okolia mení a reaguje na moje vlastné vedomé a pravdivé nastavenie.

Celý obsah aj organizácia 3. seminára sa mi páčil a rada sa zúčastním aj ďalších seminárov s pánom Dietrom.

Oľga

 

Semináre s Dietrom sú asi tým najlepším, čo som ohľadne komunikácie zažil. Obrovskou zmenou oproti konvenčným metódam sú niektoré postoje, ktoré úplne menia pohľad na vzdelávanie, komunikáciu, vzťahy, ale aj prácu s emóciami. Praktikovanie v živote nie je vždy jednoduché, pomohlo mi však lepšie chápať a rešpektovať rôznorodosť a inakosť každého z nás, ale aj mňa samého. Napríklad precítiť a zažiť, že každý človek robí vždy najlepšie, čo vie, je za mňa veľký krok v osobnom rozvoji. Dieter svoje učenie žije a skvelým základom je jeho pravdivosť, autenticita a bezpečný priestor, ktorý na seminári vytvára. Odporúčam každému, kto prichádza do styku s ľuďmi, takže asi všetkým.

Juraj, projektant pasívnych domov

 

Zo seminárov s Dietrom ma oslovilo, že učenie najľahšie prebieha v príjemnej atmosfére s možnosťou voľby, či sa chcem zapojiť alebo nie. Mám možnosť si skúšať a vnímať pocity, keď robím niečo nové, čo som doteraz nerobila. Výchova je v prvom rade o nás samotných a keď dieťa nerobí, čo očakávame, máme nazrieť v prvom rade do svojho vnútra. Oslovilo ma i to, ako zostať v kontakte so svojimi pocitmi a nechať ich plynúť.

Veronika, špecialista pre rozvoj zamestnancov

 

Cítim odľahčenie. Stretnutia s Dietrom a jeho intuitívnou prácou mi otvárajú dvere do mnou málo poznaného sveta pocitov. Tento svet postupne spoznávam, chápem mysľou a od posledného stretnutia aj vnímam a cítim srdcom. Dieter svojou prítomnosťou, príbehmi zo života a intuitívnymi hrami mi umožňuje pozrieť sa do automatických činností, zvykov, ktoré doslova vykonávam. A neviem prečo. V spoločnom naladení týchto seminárov to viem uzrieť, zvedomiť a mám možnosť si to premeniť. Začala som chápať silné programy hodnotenia, zlyhávania, obviňovania, viny, deštrukcie, cieleného hnevu a to, ako mi moje možnosti a život ako taký zužujú. Sú vo mne hlboko, a aj vďaka atmosfére, kedy sme otvorení a zraniteľní, ich viem vidieť, a premeniť. Po stretnutiach s Dietrom som začala viac vnímať moju vlastnú autonómiu, naopak od prispôsobenia. Som vďačná aj za objasnenie komunikačných dimenzií, ako sa vyvíjali a novej generácie ľudí, ktorí už žijú iným, novým spôsobom komunikácie. Je to pre mňa oslobodzujúce. Jasnejšie viem uchopiť rôzne situácie s deťmi, vnímať deti samotné, čo sa odohráva, ako mám pri nich byť a čo asi potrebujú. Naučila som sa, že v prvom rade vnímam seba a svoje pocity. Cítim odľahčenie, že to nie je tak hrozné, že to nie je dokonca ani hrozné, že to iba je. Fenomenálne. A za to ďakujem. :)

Lenka, intuitívna medagogika a komunitné projekty

 

Dieter a Intuitívna pedagogika ma učí, ako byť bez násilia so sebou a iným človekom. Prešli sme si výchovou a vzdelávaním plnými násila a donucovania (s dobrým úmyslom vychovať z nás úspešných a dobrých ľudí) s pramálo pohľadmi do nášho vnútra, do našich túžob, strachov, či našej vôle. Čas strávený s Dietrom mi dal silu pozerať do seba a pocítiť vnútornú slobodu vo výchove seba a mojich detí. Intuitívna pedagogika mi dala nástroj, ktorým v sebe rozpúšťam najväčší strach ľudí, strach z bezmocnosti - strach z nemožnosti zmeniť svoju životnú situáciu. Ďakujem.

Evka, vedenie lesného klubu

 

Už som absolvovala veľa sebapoznávacích a psychologických seminárov. No intuitívna pedagogika ma zatiaľ očarila úplne najviac svojou prirodzenosťou, otvorenosťou a autentickosťou. Ide mi zvnútra, plynie ako rieka, a vela mi potvrdzuje. Mozem byť sama sebou a slobodne sa spoznávať, plynúť. Cítim sa viac sebou prijímaná. A zároveň ma učí, ako prijímať ostatných a byť s nimi v kontakte. Je to nielen pedagogika. To je životný štýl. Filozofia aktuálneho bytia - tu a teraz, so sebou aj s ostatnými. A semináre su vždy aj veselé a vtipné. ;)

Katka

 

Pre mňa boli všetky semináre zaujímavé, inšpirovali ma a motivovali k ďalšej práci na sebe. Najmä posledný seminár bol plný zaujímavých podnetov. Zdalo sa mi, že sa ma to všetko týka, aj keď otázky kládli ostatní. Často trafili presne tie témy, ktoré sú momentálne aktuálne aj pre mňa. Teraz som v štádiu praktického overovania Dietrových rád, zatiaľ so striedavým úspechom :) Dieter osobne ma veľmi oslovil svojou presvedčivosťou a autenticitou – tým, že aj žije to, čo rozpráva. Väčšinu toho, čo rozpráva, si sám zažil, premyslel. Je pre mňa zaujímavé stretnúť sa s ním znova a učiť sa z jeho bohatých skúseností.

ďalší účastník

 

O ČOM BOL PRVÝ SEMINÁR?

Spokojnosť? Kto už je v dnešnej dobe spokojný? Veď je stále čo zlepšovať v sebe i vo svete. A koľko toho ešte môžem spraviť ako človek, či rodič, a nespravil som? Spokojnosť v spoločnosti hodnotenej podľa výkonu je priam nedovolená… Pritom ako „soľ nad zlato“ je pre vyvíjajúce sa dieťa, spokojnosť nad dosiahnutý výsledok.

Čo hovorí Dieter Schwartz – lektor intuitívnej pedagogiky? Dieťa potrebuje spokojného dospelého. Zo spoločenstva dospelých si prirodzene vyberá toho najspokojnejšieho. A naopak, nespokojnému dospelému sa dieťa snaží kompenzovať jeho potreby a stráca tak kontakt so sebou. Ako to robí? Poslušnosťou alebo bojom... a čo sa stane s takým dieťaťom, keď dospeje? Vnútorne zostane závislým “ dieťaťom“ na uspokojovaní druhých (dieťaťa, manželky, systému). V takto“ závislom“ vnútornom prostredí človeka sa neustále vytvára priestor na vznik rôznych emócií.

Emócie rôzneho druhu vznikajú, keď môj obraz skutočnosti (moja predstava) nie je v súlade s vonkajšou skutočnosťou. A čím viac nespracovaných emócií v sebe mám, tým viac sa od vonkajšej skutočnosti odpájam. No a povedzme si pravdu, ako často je konanie nášho dieťaťa, šéfa, či partnera výrazne odlišné od nášho vnútorného obrazu (predstavy)? 

Tu nastáva vnútorný konflikt a problém medzi nami a niekým, či niečím, čiže konflikt našej predstavy a vonkajšej reality. Ako to môžeme riešiť?

Existuje stav, v ktorom sme plne spojení so sebou, otvorení a zraniteľní zároveň. Môžeme v ňom zotrvať aj vtedy, ak sa náš vnútorný obraz skutočnosti  (naša predstava) nezhoduje s vonkajšou realitou, čiže vtedy, keď bežne prichádzajú rôzne emócie a konflikty.

 

DRUHÝ SEMINÁR...

Pocity nie sú dobré ani zlé, sú tu pre mňa a sú nevyhnutné pre môj vnútorný rozvoj. Dieter Schwartz hovoril o 4 základných pocitoch - zlosť, smútok, strach a radosť, pričom každý prichádza v inej situácii. Zlosť nás vracia k našej životnej sile. Smútok hovorí o niečom, na čo sme boli zvyknutí a zmenilo sa to. Strach nám pomáha vyrovnať sa so situáciou v budúcnosti, ktorá je pre nás neznáma. Ak sa k zlosti pripojí strach, stáva sa človek agresívny k sebe alebo druhým. Vnorili sme sa do pozadia takéhoto správania, a do situácií, ktoré vyhodnocujeme ako životaohrozujúce. Čo sa vtedy s nami deje? Čo sa deje s deťmi, ktoré tieto životaohrozujúce situácie zažívajú často? Pocity nám slúžia nato, aby sa náš vnútorný obraz o svete zladil s vonkajšou realitou. Je preto dôležité byť v neustálom spojení so sebou, vedieť pocity uvidieť a uvoľniť. Ako uvoľniť svoje pocity a poskytnúť druhému človeku spoločnosť takej kvality, aby opätovne nadviazal spojenie so sebou a uvoľnil si svoje pocity, aj o tom sme hovorili na druhom seminári.

 

A čo sme si povedali k deťom 4.komunikačnej dimenzie?

 

Mládež a deti dnešnej doby myslia v javoch, vo fenoménoch. Pre nich veci existujú samé, také aké sú. Oni prirodzene nehodnotia veci na dobré a zlé a mysleniu založenom na výkone a hodnote podľa výkonu nerozumejú. Kvalitu života definujú životom samým, už tým, že žijú. Dôležité sú pre nich otvorenosť a spolupráca. Prichádzajú s novým myslením, pohľadom na život, ktorý tkvie v kontakte, komunikácii a spoločenstve. Netúžia byť dokonalí a autorita pre nich nič neznamená. Dieter hovoril aj o 3. komunikačnej dimenzii, v ktorej sme vyrástli my, dnešní dospelí, a ktorej atribúty máme v sebe. Pochopenie rozdielností týchto dimenzií nám môže pomôcť na spoločnej ceste.

 

TRETÍ SEMINÁR...

Tretí seminár bol pre väčšinu z nás iný ako predchádzajúce, prichádzali odpovede bez vyslovených otázok, miestnosťou seminára akoby prešla čistá vlna a odkrývali sa menej hlboké, i hlboké vrstvy nášho vnútra. A prišiel skutočný zážitok INTUÍCIE a INTUITÍVNEJ PEDAGOGIKY.

Intuície, ako stavu prázdna, otvorenosti a zraniteľnosti, v ktorom môžeme zotrvať, aj keď sa niečo „pokazí. Môcť zotrvať v pocite NEVIEM, iba SOM a poskytnúť si čas, aby mi prišlo nové riešenie, obraz, či odpoveď, dalo nášmu životu nový rozmer. Objavili sme v sebe to, čo sme predtým nevideli.

Intuitívnej pedagogiky (autentickej pedagogiky), ktorá vedie žiaka k bytiu samým sebou. Zažívali sme Dietra ako ju učí..., že učí iba to, čím je. Často hľadáme riešenia a odpovede v niečom všeobecnom, no riešenia sú v tom individuálnom. Intuitívna pedagogika ponúka priestor pre človeka, aby si vystaval svoju individuálnu realitu z toho, čo je naokolo.

A my sme vystavali kúsok našej novej reality a časť starej sme prebudovali, lebo tak sme to pocítili. Nik nás nepresviedčal, že tá stará je nesprávna. Nepopreli sme ju celú a nepremazali nejakou novou realitou, zmenili sme si iba tú časť, ktorú sme chceli a pocítili slobodu v učení. Tento seminár nebol o diskusii na úrovni mysle, ale zažívaní stavu otvorenosti a slobody a učenia v ňom.

Ďakujeme Dieter. Žiješ to, čo učíš...učíš to, čo sám žiješ

 

Dieter Schwartz (*1967) je hudobník, kouč a učiteľ, vedie semináre na komunikáciu a hry. Okrem hudby vyštudoval waldorfskú pedagogiku a niekoľko rokov pracoval a učil sa u Para Ahlboma, zakladateľa intuitívnej pedagogiky. V súčasnosti je jedným zo štyroch lektorov intuitívnej pedagogiky v Německu.

https://www.youtube.com/watch?v=boNEOrlq3Yc

 

O čom je intuitívné vzdelávanie a komunikačné umenie s Dietrom Schwartzom?

„Pracujeme na sebe, nemeníme deti, ani druhých ľudí, ale v radosti a hre meníme sami seba.“  

Merete Lövlie

Intuitívna pedagogika je vzdelávanie pre osobný rozvoj, pre všetkých, ktorí chcú rozšíriť svoje intutívne a komunikačné schopnosti. Prepájajú sa v nej hry a cvičenia švédskeho zakladateľa Pära Ahlbohma s umením (kresba/maľba, divadlo, tanec) a komunikáčné metódy podla Iris Johansson.

Pod intuíciou sa rozumie cesta, ktorou sa môžeme dopracovať k prekonaniu svojich doterajších obmedzení, a tak aj v zdanlivo beznádejných situáciach sme schopní konať.Leitmotivy - nosné myšlienky Dietra Schwartza

- Predsavzal som si, že sa na dieta nikdy nebudem pozerat ako na problém

- Komunikácia je primárna potreba ako napr. jedlo alebo spánok.“

- Každý človek robí to najlepšie, čo v danej chvíli vie a môže. Tento postoj nám umožňuje rešpektovať ľudí bez hodnotenia  a udržať si vlastnú spokojnosť.

- Zmena paradigmy: štruktúra za pohyb/tok!Komunikačné umenie, ktoré na seminároch rozvíjame

Rozhodujúci je vnútorny postoj

Existuje vnútorný postoj, pri ktorom sme v kontakte s detmi, kolegami a tiež sami so sebou. Tento stav možno opísať  otvorenosť a zraniteľnosť, kde sme v kontakte so svojimi pocitmi a zároveň máme prístup k našemu plnému potenciálu. Každý člověk može tento vnútorný postoj rozvinúť, lebo je od základu prirodzený a ľudský.

Rozvoj komunikácie začína v nás samotných. Keď sme schopní tu a teraz byť sami so sebou v
kontakte, možeme sa vo vzájomnom kontakte stretávať aj s ostatnými. Najčastejsie nám v tom bránia naše skryté miesta a vnútorné konflikty.Riešenie konfliktov

Konflikty neexistujú medzi ľuďmi, ale v samotných ľuďoch. 

Každý  člověk má plnú kapacitu vyriešiť svoje vlastné konflikty.

Problém vzniká, keď niekto z účastníkov má v sebe vnútorný konflikt.

Konflikty nemožno vyriešiť v druhých. Ale druhý nám možu byť zrkadlom, ktoré nám ukazuje skryté miesta.

Vlastné riešenie konfliktov sa nachádza vždy v našom vlastnom vnútri.Autonómia a vzájomnosť

Zmeniť samého seba, ďalej sa rozvíjať, a tak v stále väčšej a väčšej autonómii a skutočnej vzájomnosti stretávať ľuďí, o to ide v komunikačnom umení intuitívnej pedagogiky.

 

 

Dieter Schwartz o intuitívnej pedagogike:"Deti sú od prírody zvedavé, kreatívne, aktívne, otvorené, ale tiež zraniteľné. Kým sú v tomto stave, môžu sa rozvíjať a plne využiť svoj potenciál. Naozajstné stretnutia sa tiež dejú len vtedy, ak sme v tomto stave. Ak sme takto otvorení a zraniteľní, prežívame život naplno. Vďaka komunikácii a medziľudského kontaktu v spoločenstve si užívame skutočnej kvality života. Deti usilujú o túto životnú kvalitu. Ak ja ako dospelý chcem pomôcť deťom, aby rozvinuli svoj plný potenciál, tak je dôležité, aby som ja sám bol otvorený a zraniteľný. Ak vymením stav vnútornej otvorenosti a zraniteľnosti za niečo iné, potom pozastavím svoj osobný rozvoj. Deti nás neustále provokujú, a tým poukazujú na naše obmedzenia, na to, že sme sa v určitom zmysle prestali rozvíjať. Prekonať svoje hranice potom ale musím sám, bez vonkajšej pomoci. Ako zlepšiť situáciu našu i našich detí? V intuitívnej pedagogike sa cvičíme a hráme, aby sme sa vrátili do stavu vnútornej otvorenosti. Pritom na jednej strane zažívame pravé spoločenstvo a na druhej strane nachádzame aj cestu k sebe samým, začíname intenzívnejšie vnímať svoje nedostatky a bloky - bez toho, aby sme sa cítili ohrození. Pri odstraňovaní našich blokov nám pomáhajú rozhovory, v ktorých zbavujeme uvažovanie svojej bežnej tendencie neustále všetko hodnotiť a pomaly si osvojujeme schopnosť myslenia vo fenoménoch. Postupne prekonávame staré vzorce správania a prekonávame svoje vnútorné konflikty. Je veľmi napínavé zmeniť jediného človeka, ktorého môžem zmeniť - sám seba. Ak to robím, začnú deti viac veriť vo svoju vlastnú budúcnosť. "

Zdroj: http://www.inovativnivzdelavani.cz/akce/vzdelavani-v-intuitivni-pedagogice/

 

Odkazy na stránky o intuitívnej pedagogike:

http://magazin.maitrea.cz/deti-a-jejich-prirozena-touha-po-poznani/

http://www.zdravaludskost.estranky.sk/clanky/intuped.html

http://www.inovativnivzdelavani.cz/zdroje-informaci/audio-a-video/intuitivni-pedagogika-video/

http://www.intuitive-paedagogik.de/dozenten.sk.htm

https://www.youtube.com/watch?v=5_XrgaPKOq8

http://www.radisdetmi.sk/

 
Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System