Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyProgram škola Inkluzionistov!

 

Komunitný projekt Lipová škola bola súčasťou pilotného ročníka grantového programu Škola inkluzionistov 2018,  podporeného Nadáciou pre deti Slovenska.

 

V rámci projektu sme zorganizovali seminár s PeadDr. Janou Hrčovou, PhD. na tému autizmus, ADHD, hyperaktivita, zakúpili sme relaxačné pomôcky na vybavenie relaxačného priestoru pre deti. Ako komunita sme si vďaka projektu uvedomili, že Inklúzia je to, ČO sa snažíme robiť už dlhé roky, budovať prostredie, ktoré prijíma a podporuje všetkých svojich členov bez rozdielu na ich špecifiká a potreby. V rámci projektu sme dostali nástroje a odpovede AKO môžeme tento náš dlhoročný zámer realizovať a tiež, kde sú hranice našich schopností, kapacít v dosahovaní tohto nie ľahkého cieľa.

 

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska a programu Škola inkluzionistov 2018 za odbornú a finančnú podporu nášho projektu!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz prvej pomoci a používanie AED

so zameraním na detský vek

 

Kurz sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2019 v priestoroch Lesného klubu Gaštanko, ul. Knižkova dolina (bývalá chata Alpinka nad amfiteátrom)

v čase od 9.00 hodiny v rozsahu 6 vyučovacích hodín.

 

Kurz vedú skúsení inštruktori 1.pomoci.

 

Kurz sa uskutoční vďaka finačnej podpore MČ Rača v rámci projektu Ochraňujme život a zdravie našich detí!

Ďakujeme!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poďakovanie!

Komunitný projekt Lipová škola sa stal súčasťou pilotného ročníka grantového programu Škola inkluzionistov 2018,  podporeného Nadáciou pre deti Slovenska.

 

Program je zameraný na inklúziu vo vzdelávaní na základných školách, s prihliadnutím na fyzickú, intelektuálnu, emocionálnu, sociálnu, a jazykovú rozmanitosť detí a dospelých.

 

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska a programu Škola inkluzionistov 2018 za odbornú a finančnú podporu nášho projektu!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunitný projekt výstavby preliezok pre deti navštevujúce Lesný klub Gaštanko prebiehal od februára do augusta 2016. Preliezky sme postavili svojpomocne, rodičia detí navštevujúcich klub a dospelí dobrovoľníci pracujúci v klube. Deti sa dnes tešia z nádherného „preliezkového hradu“ s troma šmykľavkami a lezeckou stenou.

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt?

Spoločnou prácou dospelých sme chceli posilniť a utužiť našu komunitu a priniesť radosť deťom. Pre deti dnešnej doby je liečivé, ak vidia rodičov tvoriť a pracovať rukami, nie iba mysľou a rovnako tak je liečivý pohyb, ktorý preliezky u detí podporia. Deti prirodzeným pohybom cez prekážky spoznávajú svoje telo, ako aj svoje vnútorné hranice a reakcie na ne. Učia sa s prekážkami pracovať a získavajú poznanie ako v dospelosti môžu prekonávať prekážky života. A rodičia?:) pre každého z nás je viac ako ozdravujúce pracovať v skupine iných dospelých a tvoriť rukami.

 

Ďakujeme.

Lesný klub Gaštanko

 

 

                                                                          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Staré časy u Gaštanka

 

Obrad privítania jari...

... hry, staré piesne a hudba, lukostreľba pod otvorenou oblohou pre rodiny s deťmi....

 

...môžete zažiť s  Karpatskými Pechúchmi v Lesnom klube Gaštanko v Rači, v Knižkovej doline (areál po pravej ruke nad Amfiteátrom...)

 

18.4.2015 od 10.30 do 14.30 hod

Vstupné: 4 eurá/dospelá osoba, deti do 6 rokov zdarma, 2 eurá/deti od 6 do 10 rokov, 3 eurá deti staršie ako 10 rokov.

Viac informácii o tom, čo si môžete doniesť na obrad: www.lesnyklubgastanko.sk eva.sebokova@gmail.com  , alebo u Karpatských Pecúchov pechuchovia@orangemail.sk, www.karpatskypecuch.org

 

Tešíme sa na spoločný čas!

 

Informácie o obrade, alebo čo je pre Vás dobré vedieť, ak sa chystáte prísť:)

 

Obrad začne jeho samotnou prípravou o 10.30 hod., a to nosením dreva na vatru, na ktorej sa bude neskôr páliť Morena, vatru si odvážlivci budú môcť aj preskočiť:)

 

Môžete si doniesť hudobne nástroje - ako hrkálky, chrastítka, bubienky, rapkáče a iné...čo máte doma :).

 

V minulosti sa ľudia obliekali na obrad do bieleho, ak by ste mali tiež chuť dať si niečo biele, prírodné...košeľu, či iné...podľa počasia:) je to viac ako vítané. Na hlavu si môžete doniesť klobúk, dať si do vlasov stužky, šatku...niečo veselé... :).

 

Súčasťou obradu je aj spoločný stôl, Pecúchovci prinesú obradný chlieb. Ak by ste mali chuť priniesť koláčik, nátierku, niečo bezmäsité na tento stôl, opäť je to vítané:)

 

Tiež sa bude variť čaj vo veľkom kotlíku z byliniek a snáď si aj zastrieľame s lukmi:)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stali sme sa klubom Stromu Života:) www.stromzivota.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koncert

Pri príležitosti otvorenia našich nových priestorov v Rači, Vás pozývame stráviť príjemné popoludnie, pri ohníku a srdečných piesňach folkového speváka

Jana Svetlana Majerčíka.

Vítané sú deti, rodičia, prarodičia, každý kto cíti túžbu stráviť chvíle pod lesom pri liečivých piesňach o človeku, zemi a živote...

 

 6.9.2014 (v sobotu) o 16.00 hod.

Knižkova dolina, prvá chata na pravej strane nad Amfiteátrom v Rači (bývalá Alpinka)

Odporúčané vstupné 5 Eur/dospelá osoba, deti zdarma

Počas koncertu bude pre vás uvarený čajík z račianskych liečivých byliniek, pripravená voda zo studničky a zapálený ohník, cíťte sa slobodne priniesť si niečo na opekanie a deku na sedenie:)

Lesný klub Gaštanko

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizovali sme projekt " Zdravé deti sú zdravá budúcnosť!"

Ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, že podporil náš odvážny projekt - ktorý vychádza s nášho srdca - vytvoriť priestor pre nové deti dnešnej doby! Vďaka ich podpore sme obohatili našu knižnicu, knižkami pre deti, pedagógov a aj rodičov.  Zakúpili kvalitné pomôcky pre tvorivú a liečivú hru s deťmi, látkové bábky a iné pomôcky pre našu každodennú cestu za zdravím a šťastím našich detí.

Ďakujeme z celého srdca za toto rozhodnutie!

S láskou, Lesný klub Gaštanko:)

 

 

Hľadáme chatu na prenájom v lokalite Nová Hora!

Ak máte chatu v lokalite Nová Hora v Rači, alebo v okolí a nevyužívate ju, veľmi radi by sme si ju od Vás prenajali na naše aktivity. Ďakujeme aj za informáciu o opustenej alebo nevyužívanej chate v tejto lokalite.

Ďakujeme!

 

 

Realizovali sme projekt "Deti v prírode" podporený Nadáciou Volkswagen:

 

Deti v prírode je projekt, ktorý prináša nový smer v predškolskom vzdelávaní, táto forma vzdelávania je cesta budúcnosti – návrat k zdravému a prirodzenému spôsobu výchovy a vzdelávania detí. Les pôsobí blahodarne na zdravie a vývoj dieťaťa, na rozvoj motoriky, tvorivosti, komunikačných zručností (keďže deti sa hrajú najmä s prírodnými predmetmi, nájdenými v lese, potrebujú si vyjasniť ich chápanie), sociálnych zručností, kondície, imunity, pobyt v lese je výborná prevencia pred ochoreniami dýchacích ciest, alergiami, ekzémami atď.

Vzdelávacie ciele pre deti predškolského veku, ktoré sa zúčastnia projektu:

  • poznajú les, základnú flóru a faunu a vzťahy medzi nimi
  • vnímajú striedanie ročných období, pociťujú ho a vidia v zmenách v prírode
  • chápu dôležitosť prírody pre človeka a potrebu chrániť prírodu
  • majú možnosť rozvinúť si tvorivosť a predstavivosť (hrajú sa najmä s prírodnými predmetmi)
  • pocítia hodnotu vlastnoručne vyrobených hračiek z prírodných predmetov
  • spoznajú vlastné fyzické hranice pri pohybe v lese (hlbšie spoznávanie samých seba a svojich vnútorných hraníc )

 

Priebeh projektu: január – marec 2013 – každodenná starostlivosť o deti predškolského veku a ich vzdelávanie v prírode

Tematické rozdelenie aktivít po mesiacoch:

  • január – les v zime, ako sa pripravuje príroda na zimu, ako prežívajú zimu zvieratká( fauna) a rastlinky (flóra)
  • február – človek a príroda, ako nám príroda pomáha, ako môžeme pomáhať my jej (drevo a jeho využitie, dokrmovanie zvieratiek, vysádzanie nových stromčekov, les ako miesto oddychu a športu atď.)
  • marec – jar v lese, zmeny odohrávajúce sa vo faune a flóre na jar

Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku od 2,5 roka do 6 rokov. 

Skupinka 6 až 10 detí bude môcť každý pracovný deň stráviť 8 hodín v lese.

 

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za podporu!

 

 
Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System