Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyPrevádzka LK Gaštanko

LK Gaštanko je bežne otvorený 5 dní v týždni od 8.00 do 17.00, zhodne s bežným školským rokom. Počas sviatkov a prázdnin je  LK Gaštanko zatvorený (možná dohoda s rodičmi, návštevníkmi a priateľmi klubu v prípade záujmu).

Klubové aktivity pre deti rôzneho veku a dospelých sú poskytované v dopoludňajších hodinách od 10.00 do 12.00 hod. alebo poobedných hodinách po 16.00 hod.

 

Dôležité upozornenia pre každého dospelého návštevníka Lesného klubu Gaštanko!

Deti v našom klube sú zvyknuté na prítomnosť viacerých dospelých a je pre nich prirodzené pridať sa k dospelému, ktorý ich zaujme svojou prítomnosťou, či nejakou aktivitou. Vychádza to zo spôsobu učenia sa v našom klube – deti si často vyberajú svojich učiteľov, dospelého, či iné dieťa, ktorí ich zaujmú tým, čo do klubu prinášajú.

Ak sa k vám počas Vašej návštevy v našom klube pridá dieťa z Gaštanka a vy sa mu nemôžete venovať alebo nemáte skúsenosť s prácou s deťmi, poproste ho prosím, aby išlo za určeným sprievodcom detí, alebo inou zodpovednou osobou.

Ak sa rozhodnete dieťatku venovať, poprosíme Vás, aby ste dohliadli na bezpečnosť dieťatka, ak tam nie je pri Vás jeho rodič alebo iná zodpovedná dospelá osoba. Bezpečnosť prosím zaistite tak, že:

 • mu pomôžete ak máte pocit, že je v ohrození,
 • zasiahnete v prípade konfliktu medzi deťmi, ktorý prekračuje Vaše hranice
 • vyjadríte dieťaťu Váš vnútorný postoj k aktivite, ktorú robí (napr. že máte o neho strach.) a určíte mu hranicu. Ak sa dieťaťu hranica nepáči, môže si vybrať iného dospelého, ktorého aktivita ho zaujme. Zasahujte prosím úprimne, na základe Vášho cítenia
 • Rešpektujte prosím priebeh dňa a naladenie aktivít v Gaštankovi.

 

Ďakujeme, že rešpektovaním týchto upozornení prispievate k tvorbe bezpečného a slobodného prostredia pre deti.

 

Niečo k zodpovednosti:

 • Ak je v LK Gaštanko prítomný rodič dieťatka, je za dieťatko zodpovedný rodič. V prípade prítomnosti bez rodiča, zodpovednosť preberajú určení dospelí.
 • LK Gaštanko je vybavený lekárničkou.
 • Prosíme, aby ste s dieťatkom do klubu nechodili v prípade začínajúceho alebo prebiehajúceho ochorenia. Príznaky, kedy prosím nechodte do klubu s dieťatkom – zvracanie, hnačka, rôzne akútne bolesti, horúčka, slabosť, veľká mrzutosť a plačlivosť, dusivý a vyčerpávajúci kašeľ, silná nádcha a časté kýchanie.

 

Pravidlá lesa

 • Počas vychádzok v lese je dôležité, aby deti reagovali na hlas sprievodcu a neodchádzali ďalej ako určí (ak nie je prítomný rodič). Ak ich sprievodca ohlási menom, alebo iným dohodnutým signálom, je potrebné, aby deti reagovali.
 • V lese rešpektujeme zvieratká a iných obyvateľov:) neničíme ich prirodzené prostredie, nerobíme zbytočný hluk. Rastliny trháme vtedy, ak to má nejaký zmysel.
 • Ak ideme na dlhšiu prechádzku, deti sprievodcu čakajú na dohovorených miestach (robia si tzv. domčeky).
 • Palicami sa nezaháňame na iné deti a nezdvíhame ich do výšky očí. Nehádžeme kameňmi inde ako do potoka alebo špeciálne určené miesto sprievodcom.
 • Bez povolenia sprievodcu deti nejedia žiadne plody nájdené v lese.
 • Nenechávame v lese odpadky.
 • Nelozíme na veľkú komu dreva, popadaných, poukladaných stromov bez povolenia sprievodcu.
 • Ak deťom poskytne sprievodca nejaké náradie, deti rešpektujú rady sprievodcu.

Oblečenie detí

Pre bezpečný a príjemný pobyt detí vonku je nutné, aby mali dobré vybavenie odpovedajúce aktuálnemu počasiu.

Vybavenie podľa aktuálneho počasia zaisťuje rodič.  Každé dieťatko, či už prítomné s rodičom alebo bez rodiča by malo mať náhradné oblečenie.

 

Gaštankove EKO zásady

V LK Gaštanko používame iba ekologické čistiace prostriedky.

Triedime a kompostujeme odpad a snažíme sa ho minimalizovať. V areály nájdete nádoby na komunálny odpad, plast, papier a sklo. Všetky nádoby okrem nádoby na sklo môžete použiť počas Vašej návštevy. Sklo si odvážame sami.

Pri pestovaní nepoužívame chémiu.

Šetríme zdroje (ako nám to dovoľuje naše vedomie a spôsob života).

Les chránime a vedieme k tomu aj deti.
Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System