Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyLipová škola

Lipová škola Vás pozýva na osobné stretnutie pri príležitosti zápisov.

Sme vzdelávacie prostredie. Vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu, aplikujeme prvky inovatívnych pedagogík, pravidelne chodíme do lesa, v sebarozvoji nás inšpiruje intuitívna pedagogika. Vyrástli sme z detského lesného klubu Gaštanko, prvých školákov sme uvítali v roku 2016.

Lipku tvoria rodičia, sprievodcovia a deti spoločne....

Hodnoty Lipovej školy:

 • v centre našej pozornosti je dieťa
 • rešpektujeme jeho individualitu a vývojové potreby
 • podporujeme ho v objavovaní a rozvoji vlastného potenciálu
 • máme záujem o budovanie úprimného vzťahu s každým dieťaťom, kontakt a komunikáciu
 • spoločne s deťmi smerujeme k autonómii (vnútornej slobode a zodpovednosti za svoj život)
 • podporujeme deti v študijnej autonómii (učím sa samostatne, z vlastného impulzu,  spôsobom, ktorý je pre mňa vhodný)
 • deťom prinášame praktické učenie, učenie sa cez zážitok a učenie v prírode
 • snažíme sa o rozvoj kritického myslenia a myslenia v súvislostiach
 • deti nezažívajú tlak známok

Naše hodnoty napĺňame aj takto:

 • individuálny plán rozvoja pre každé dieťa
 • medzipredmetové učenie
 • tvorenie a pohyb ako súčasť vzdelávania
 • pondelkové výlety do lesa a poobedia vonku
 • kurz keramiky v centre voľného času
 • pravidelné výlety, exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí
 • pohybová príprava v telocvični v zimných mesiacococh
 • deti sa podieľajú na starostlivosti o spoločné prostredie

V prípade záujmu o bližšie  informácie k zápisu a návštevu Lipovej školy:  lipovaskola@gmail.com

 

Jan Amos Komenský hovoril o škole hrou. Cítime, že hra je spôsob, ako sa deti môžu naučiť to, čo potrebujú.

V Lipovej škole sa hráme, pretože hra je prirodzený spôsob učenia sa. Šiestym rokom sa dieťa automaticky nestáva dospelým, ktorý si rád posedí za stolom a premýšľa o živote abstraktne. Aj šesť a viac ročné deti sa potrebujú stále veľa hrať, využívať všetky svoje dary - zmysli, telo, fantáziu pri objavovaní sveta. Akoby šiestym rokom zaznel na veži detského hravého sveta umieráčik a ony mali odložiť to všetko, čo ich tak baví, čo majú na svete tak rady, čo je pre nich tak prirodzené. Pohyb, hru, radosť, čas na spoznávanie seba a sveta okolo. Ak sa dieťa učí spôsobom, ktorý reflektuje jeho prirodzené potreby, vedomosti sa stávajú jeho múdrosťou, pretože ich vie použiť vo svojom živote.

Deti sú veľa v lese, v prírode, pretože les je pre dieťa miestom nekonečného učenia sa o sebe a o svete.

 

Jan Amos Komenský vedel, že dieťa nie je prázdna nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť!

Deti majú možnosť objavovať svet, hľadať to, čo ich baví. Najväčším darom je nám to, keď môžeme vidieť dieťa, ako nájde v sebe túžbu niečo sa naučiť, nie aby uspokojilo dospelého, nie preto, že to chce norma, ale preto, že to má pre jeho život zmysel! Potom intenzita, chuť, kvalita a rýchlosť, s ktorou sa učí, je jeden veľký zázrak!:)

Každý z nás má v sebe od narodenia „silu“, ktorá nám umožňuje učiť sa niečo nové – sedieť, chodiť, hovoriť...táto sila je prítomná aj neskôr po dovŕšení šiesteho roku a vďaka nej sa môžeme naučiť všetko, čo potrebujeme pre šťastný život – čítať, písať, počítať, chémiu, fyziku aj históriu našej krajiny...a nie len to, vďaka tejto sile sa dokážeme naučiť všetko, čo potrebujeme, aby sme naplnili svoj potenciál, zrealizovali vo svojom živote svoje sny, túžby, poslanie.

 

Ako sa Lipa pozerá na svet cez svoje listy v tvare srdca, pozeráme sa my na deti cez naše srdcia.

Hľadáme ich talenty, ich dary a vytvárame pre nich prostredie, v ktorom si ich môžu rozvíjať. V ktorom môžu časom chápať, že rozvoj ich daru si vyžaduje aj učenie, ktoré ich až tak nebaví, vedomosti a zručnosti, ktoré ich až tak nelákajú alebo nie sú ich talentom. Kde môžu oni sami prijať seba, prijať života ako nedokonalý. Prijať to, že niečo mi ide lepšie a v niečo zase ťažšie. Že nemôžem byť odborníkom na všetko, že nemusíme byť všetci rovnakí a že práve naopak, v našej inakosti je tá najväčšia krása. Pretože vďaka tomu, že sme každý iný, môžeme spolu tvoriť nádherné veci.

 

Čo sa dieťa naučí od učiteľa, ktorého samotný predmet (téma) nebaví? Ktorého nebaví život? Ktorý je unavený z učenia a detí?

Deti potrebujú vzory. A my túžime nimi byť. Prinášame deťom svet cez našu vášeň a nadšenie pre niečo. Deti zažívajú dospelého človeka, ktorého baví život, ktorý má radosť z nejakej činnosti, ktorý rád niečo robí. Ak nemáme medzi sebou dospelého, ktorý má nadšenie, napríklad pre hru na hudobnom nástroji. A zároveň cítime, že hudba je to, čo chceme deťom prinášať, hľadáme v sebe záujem o hudbu, začíname sa napríklad učiť hrať na hudobný nástroj a deti to vidia a cítia!

Deti učíme vlastným príkladom, pracujeme na sebe! Rozvíjame svoje dary a cnosti, a postoje, ktoré nám bránia v ďalšom raste, premieňame na iné, pre nás zdravšie a užitočnejšie. Nie s cieľom stať sa dokonalým, ale pretože jediný, koho môžeme zmeniť, sme my sami...

Dieter Schwartz (nemecký lektor intuitívnej pedagogiky):

“Je veľmi napínavé zmeniť jediného človeka, ktorého môžem zmeniť - sám seba. Ak to robím, začnú deti viac veriť vo svoju vlastnú budúcnosť.“

 

 

Praktické informácie o Lipke osobne.

Lenka, Evka

 
Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System