Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyAko nás môžete podporiť?

Aj tento rok nám môžete darovať Vaše 2 % (ak ste pracovali pre nás ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, tak 3 %) z dane.

 

Milí členovia, rodičia, priatelia a podporovatelia Lesného klubu Gaštanko a Lipovej školy,

tento rok sme si zažili, o koľko náročnejšie je vybudovať z materiálneho hľadiska prostredie pre deti školského veku ako veku predškolského. Jednoduchosť prvého obdobia ľudského života má v sebe nádherné čaro, ktoré však už ďalším obdobiam nesvedčí. Zo zabezpečenia základných potrieb, bezpečia lona matky prírody sa posúvame do sveta ľudí. Objavujeme tento svet ako svet zaujímavý, krásny a bohatý na zázraky vesmírneho a ľudského tvorenia. Niektoré staršie deti ho už zažívajú ako svoj vlastný. Je to nový pocit, uvedomovať si sám seba a nadychovať sa svojej schopnosti tvoriť si vlastný svet. Pasujeme sa s preberaním zodpovednosti za svoje konanie a život, odvahou robiť rozhodnutia, silou našej vôle, schopnosťou uvedomovať si vlastné hranice, túžbou ich meniť a rásť.

Gaštanko vyrástol do Lipovej školy a rok 2018 nám ukázal, že má zmysel, aby Gaštanko a Lipka pokračovali v duchu motta: rastieme spoločne. Život nám hneď priniesol aj príležitosť dotiahnuť nedotiahnuté, dokončiť začaté. Téma vlastného zázemia pre oba projekty bola aktuálna každý rok, no tento rok stojí pred nami v podobe reálnej hranice: do januára 2020 sa potrebujeme s Gaštankom presťahovať do nového zázemia.

Ďakujeme za Vaše 2% , ktoré ste sa nám rozhodli darovať v minulom roku a tiež za ďalšie Vaše rozhodnutia podporiť nás.

 

Vaše 2% z roku 2018 použijeme na:
  • prenájom alebo vybudovanie vlastného zázemia a s tým spojené náklady (sťahovanie, prenájom či materiál, zariadenie),
  • rozpracované projekty (hadbook organizácie, systém dochádzky, projektová dokumentácia k novej stavbe, nová webstránka, rozvoj II. stupňa Lipovej školy, logo Lipovej školy a spoločné logo pre oba projekty, rozvoj Asociácie detských lesných klubov, rozvojové semináre).

Ďakujeme!

Tím LK Gaštanko a Lipová škola

 

Ako nám darovať 2 (3)% z dane - praktické informácie:

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Ak ste zamestnanec:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje O LKG (tlačivo Vyhlásenie je už vypísané na uvedenom linku, aj v prílohe):

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17220

Lesný Klub Gaštanko

Závadská 22, 831 06 Bratislava

IČO: 318 138 01

Forma: Občianske združenie

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ďalší popis krokov pre venovanie 3% z dane je rovnaký ako pri 2%.

 

Podrobné informácie nájdete aj na:

Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako poukázať: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Časové lehoty: http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

 

Dôležité termíny na záver:

  • 15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

  • 31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  • 31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% ľubovoľnej organizácii. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  • Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.  

                                                                                                                                                 

  • 30.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Ako inak nás napríklad podporiť?

LK Gaštanko je O.Z. a nie je podporované z verejného rozpočtu. Na chod LK Gaštanko prispievajú rodičia detí, ktoré nás navštevujú a priatelia klubu. Prijímame dary od fyzických aj právnických osôb. Podporte myšlienku detí v prírode a kontaktujte nás: Eva Šeböková 0905 632 892, peniažky nám môžete zaslať na číslo účtu: 2927883469/1100

Ponúkame Vám spoluprácu pri výchove štastných, vyrovnaných, zdravých a zodpovedných ľudí.

Budeme radi, ak podporíte našu myšlienku a pripojíte sa k tým, ktorým ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu:)

 

Ďakujeme za podporu!

Dedemu Jozefovi a firme VONA, s.r.o. za drevenú rekonštrukciu prvej chatky a pomoc pri rekonštrukciách druhej chaty, kuchynky a nábytok

Firme IMEXIM TS, a.s. a IMEXIM SK, s.r.o. za marketingovú a finačnú podporu

Firme Gart za tvorbu tejto webstránky

Matúšovi Ferenčíkovi za texnickú pomoc pri tvorbe loga (a veľkú trpezlivosť)

Rodinke Chumchalovej za pomoc pri rekonštrukciách

Andymu a Eli Šabíkovým za právne poradenstvo pri vzniku lesného klubu

Borisovi Hrehorovi za podporu, grafickú a tvorivú pomoc

Môjmu manželovi Peťovi za množstvo odpracovaných hodín na chatke a podporu celého projektu

Rodinke našich priateľov Zuzky a Jozka a ich podpore v podobe novej chaty a nádherneho pozemku pod lesom:)

Michalovi Záhumenskému a jeho jazykovej škole Zenon.

Spoločnosti Whirlpool za vybavenie našej kuchynky spotrebičmi, ktoré nám uľahčujú prípravu stravy pre našich malých stravníkov:) Vážime si tento, pre nás veľký DAR, ktorý by si vyžiadal veľkú finančnú investíciu z nášho rozpočtu tvoreného z vlastných síl. Dali ste nám takto možnosť využiť naše prostriedky priamo na účel, pre ktorý sme vznikli, vzdelávanie detí.

A všetkým, ktorí vedome alebo nevedome podporili tento projekt a jeho krásnu myšlienku:)
Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System