Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyKomunikacia na urovni citov 18-20.9.2015

Spokojnosť? Kto už je v dnešnej dobe spokojný? Veď je stále čo zlepšovať v sebe i vo svete. A koľko toho ešte môžem spraviť ako človek, či rodič, a nespravil som? Spokojnosť v spoločnosti hodnotenej podľa výkonu je priam nedovolená… Pritom ako „soľ nad zlato“ je pre vyvíjajúce sa dieťa, spokojnosť nad dosiahnutý výsledok.

Čo hovorí Dieter Schwartz – lektor intuitívnej pedagogiky? Dieťa potrebuje spokojného dospelého. Zo spoločenstva dospelých si prirodzene vyberá toho najspokojnejšieho. A naopak, nespokojnému dospelému sa dieťa snaží kompenzovať jeho potreby a stráca tak kontakt so sebou. Ako to robí? Poslušnosťou alebo bojom... a čo sa stane s takým dieťaťom, keď dospeje? Vnútorne zostane závislým “ dieťaťom“ na uspokojovaní druhých (dieťaťa, manželky, systému). V takto “ závislom“  vnútornom prostredí človeka sa neustále vytvára priestor na vznik rôznych emócií.

Emócie rôzneho druhu vznikajú, keď môj obraz skutočnosti (moja predstava) nie je v súlade s vonkajšou skutočnosťou. A čím viac nespracovaných emócií v sebe mám, tým viac sa od vonkajšej skutočnosti odpájam. No a povedzme si pravdu, ako často je konanie nášho dieťaťa, šéfa, či partnera výrazne odlišné od nášho vnútorného obrazu (predstavy)? 

Tu nastáva vnútorný konflikt a problém medzi nami a niekým, či niečím ...konflikt našej predstavy a vonkajšej reality. Ako to môžeme riešiť?

Existuje stav, v ktorom sme plne spojení so sebou, otvorení a zraniteľní zároveň. Môžeme v ňom zotrvať aj vtedy, ak sa náš vnútorný obraz skutočnosti  (naša predstava) nezhoduje s vonkajšou realitou, čiže vtedy, keď bežne prichádzajú rôzne emócie a konflikty.

A čomu ďalšiemu sa budeme na našom druhom stretnutí s Dietrom Schwartzom venovať?

Porozumieť deťom 4. komunikačnej dimenzie, pre ktoré hodnota človeka nie je daná výkonom, ale najvyššia hodnota je život sám.  Ako zvládať počítačové závislosti detí, čo im ponúknuť namiesto technológií?

Agresivita vzniká spojením hnevu a strachu. Ako ju možno riešiť s ohľadom na to, že každý robí najlepšie, čo vie?

Pozývame Vás zdieľať a spolu preží-ú-vať tieto témy. Pozývame Vás na 2. stretnutie k umeniu komunikovať.

Prihlášku na druhý seminár nájdete v časti Intuitívna pedagogika na tejto stránke.

 

 

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System