Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyVoľné pozície od septembra 2019

Lipová škola v BA – Rača ponúka prácu s nástupom od septembra 2019. 

 

Pracovná doba môže byť nastavená po vzájomnej dohode, v rozpätí medzi 8:00 až 17:30 hod. Odmena podľa rozsahu. Živnosť.

Učiteľ/sprievodca I. stupeň:

 • výučba a sprevádzanie detí - 1. - 4. ročník,
 • organizácia priebehu dňa,
 • komunikácia s kmeňovou školou a rodičmi,
 • organizácia vzdelávacích podujatí a výletov.

Požiadavky:

 • vzdelanie: učiteľ 1. stupňa ZŠ,
 • skúsenosť s deťmi školského veku,
 • záujem o budovanie úprimného vzťahu s deťmi,
 • záujem a pripravenosť tvoriť svoju prácu samostatne,
 • záujem prispievať k poslaniu Lipovej školy,
 • odvaha pracovať na sebe.

 

 

Učiteľ odborných predmetov:

 

 • výučba predmetov: biológia/zemepis/dejepis/informatika/práca s drevom

Požiadavky:

 • vzdelanie:  učiteľstvo/odborník z praxe,
 • skúsenosť s deťmi školského veku,
 • záujem o budovanie úprimného vzťahu s deťmi,
 • záujem a pripravenosť  tvoriť svoju prácu samostatne,
 • záujem prispievať k poslaniu Lipovej školy,
 • odvaha pracovať na sebe.

 

Koordinátor:

 • nastavovanie a starostlivosť o systémy,
 • organizácia zázemia a vybavenia,
 • organizácia vzdelávacích podujatí a výletov,
 • možné rozšírenie náplne v budúcnosti – prijímanie nových detí, koordinácia tímu učiteľov/sprievodcov, tvorba rozvrhov, komunikácia s rodičmi, marketing (web, facebook), transformácia vzdelávacej skupiny na súkromnú školu

Požiadavky:

 • vzdelanie: učiteľ 1.  stupňa ZŠ (vítané),
 • skúsenosť s deťmi školského veku,
 • záujem a pripravenosť tvoriť svoju prácu samostatne,
 • záujem prispievať k poslaniu Lipovej školy,
 • odvaha pracovať na sebe,
 • systematickosť,
 • organizačný talent a komunikačné zručnosti.

Kontakt: 0905 632 892, lipovaskola@gmail.com

 

Lesný klub Gaštanko, BA - Rača, ponúka pozíciu sprievodcu 2x do týždňa v poobedných hodninách.

 

Kontakt: 0905 632 892, lesnyklub.gastanko@gmail.com

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System