Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyŠkola Inkluzionistov 2018!

Komunitný projekt Lipová škola bola súčasťou pilotného ročníka grantového programu Škola inkluzionistov 2018, podporeného Nadáciou pre deti Slovenska.

 

V rámci projektu sme zorganizovali seminár s PeadDr. Janou Hrčovou, PhD. na tému autizmus, ADHD, hyperaktivita, zakúpili sme relaxačné pomôcky na vybavenie relaxačného priestoru pre deti. Ako komunita sme si vďaka projektu uvedomili, že Inklúzia je to, ČO sa snažíme robiť už dlhé roky, budovať prostredie, ktoré prijíma a podporuje všetkých svojich členov bez rozdielu na ich špecifiká a potreby. V rámci projektu sme dostali nástroje a odpovede AKO môžeme tento náš dlhoročný zámer realizovať a tiež, kde sú hranice našich schopností, kapacít v dosahovaní tohto nie ľahkého cieľa.

 

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska a programu Škola inkluzionistov 2018 za odbornú a finančnú podporu nášho projektu!

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System