Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyKurz prvej pomoci v LK Gaštanko

Kurz prvej pomoci a používanie AED

so zameraním na detský vek

 

Kurz sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2019 v priestoroch Lesného klubu Gaštanko, ul. Knižkova dolina (bývalá chata Alpinka nad amfiteátrom)

v čase od 9.00 hodiny v rozsahu 6 vyučovacích hodín.

 

Kurz vedú skúsení inštruktori 1.pomoci.

 

Kurz sa uskutoční vďaka finačnej podpore MČ Rača v rámci projektu Ochraňujme život a zdravie našich detí!

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System