Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyZápis do Lipovej školy

Lipová škola Vás pozýva na osobné stretnutie k možnému zápisu pre deti 1-5 ročník.

Vytvárame vzdelávacie prostredie. Vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu, aplikujeme prvky inovatívnych pedagogík, pravidelne chodíme do lesa, v sebarozvoji nás inšpiruje intuitívna pedagogika. Vyrástli sme z detského lesného klubu Gaštanko, prvých školákov sme uvítali v roku 2016.

Lipku tvoria rodičia, sprievodcovia a deti spoločne....

Hodnoty Lipovej školy:

 • v centre našej pozornosti je dieťa
 • rešpektujeme jeho individualitu a vývojové potreby
 • podporujeme ho v objavovaní a rozvoji vlastného potenciálu
 • máme záujem o budovanie úprimného vzťahu s každým dieťaťom, kontakt a komunikáciu
 • spoločne s deťmi smerujeme k autonómii (vnútornej slobode a zodpovednosti za svoj život)
 • podporujeme deti v študijnej autonómii (učím sa samostatne, z vlastného impulzu,  spôsobom, ktorý je pre mňa vhodný)
 • deťom prinášame praktické učenie, učenie sa cez zážitok a učenie v prírode
 • snažíme sa o rozvoj kritického myslenia a myslenia v súvislostiach
 • deti nezažívajú tlak známok

Naše hodnoty napĺňame aj takto:

 • individuálny plán rozvoja pre každé dieťa
 • medzipredmetové učenie
 • tvorenie a pohyb ako súčasť vyučovacieho procesu
 • pondelkové výlety do lesa a poobedia vonku
 • kurz keramiky v centre voľného času
 • pravidelné výlety, exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí
 • pohybová príprava v telocvični v zimných mesiacoch
 • deti sa podieľajú na starostlivosti o prostredie Lipky

V prípade záujmu o bližšie  informácie k zápisu a návštevu Lipovej školy:  lipovaskola@gmail.com,


 

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System