Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyAj tento rok nám môžete darovať 2% z dani

Aj tento rok nám môžete darovať Vaše 2 % (ak ste pracovali pre nás ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, tak 3 %) z dane.

 

Milí členovia, rodičia, priatelia a podporovatelia Lesného klubu Gaštanko a Lipovej školy,

tento rok sme si zažili, o koľko náročnejšie je vybudovať z materiálneho hľadiska prostredie pre deti školského veku ako predškolského. Jednoduchosť prvého obdobia ľudského života má v sebe nádherné čaro, ktoré však už ďalším obdobiam nesvedčí. Zo zabezpečenia základných potrieb, bezpečia lona matky prírody sa posúvame do sveta ľudí. Objavujeme tento svet ako svet zaujímavý, krásny a bohatý na zázraky vesmírneho a ľudského tvorenia. Niektoré staršie deti ho už zažívajú ako svoj vlastný. Je to nový pocit, uvedomovať si sám seba a nadychovať sa svojej schopnosti tvoriť si vlastný svet. Pasujeme sa s preberaním zodpovednosti za svoje konanie a život, odvahou robiť rozhodnutia, silou našej vôle, schopnosťou uvedomovať si vlastné hranice, túžbou ich meniť a rásť.

Gaštanko vyrástol do Lipovej školy a rok 2018 nám ukázal, že má zmysel, aby Gaštanko a Lipka pokračovali v duchu motta: rastieme spoločne. Život nám hneď priniesol aj príležitosť dotiahnuť nedotiahnuté, dokončiť začaté. Téma vlastného zázemia pre oba projekty bola aktuálna každý rok, no tento rok stojí pred nami v podobe reálnej hranice: do januára 2020 sa potrebujeme s Gaštankom presťahovať do nového zázemia.

Ďakujeme za Vaše 2% , ktoré ste sa nám rozhodli darovať v minulom roku a tiež za ďalšie Vaše rozhodnutia podporiť nás.

 

Vaše 2% z roku 2017 sme použili na:

 • vybavenie Lipovej školy nábytkom, pomôckami, knihami atď.,
 • drobné úpravy v areály Gaštanka,
 • pomôcky a vybavenie kuchyne Gaštanka,
 • rozvojové projekty, na ktorých pracujeme (systém dochádzky, návrh montovaného domu, nová webstránka, školský systém (aplikácia) na zaznamenávanie prebraného učiva, rozvoj II. stupňa Lipovej školy, rozvoj Asociácie detských lesných klubov, semináre intuitívnej pedagogiky).

Vaše 2% z roku 2018 použijeme na:

 • prenájom alebo vybudovanie vlastného zázemia a s tým spojené náklady (sťahovanie, prenájom či materiál, zariadenie),
 • rozpracované projekty (hadbook organizácie, systém dochádzky, projektová dokumentácia k novej stavbe, nová webstránka, rozvoj II. stupňa Lipovej školy, logo Lipovej školy a spoločné logo pre oba projekty, rozvoj Asociácie detských lesných klubov, rozvojové semináre).

Ďakujeme!

Tím LK Gaštanko a Lipová škola

Ako nám darovať 2 (3)% z dane - praktické informácie:

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnanec:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje O LKG (tlačivo Vyhlásenie je už vypísané na uvedenom linku):

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17220

Lesný Klub Gaštanko

Závadská 22, 831 06 Bratislava

IČO: 318 138 01

Forma: Občianske združenie

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ďalší popis krokov pre venovanie 3% z dane je rovnaký ako pri 2%.

 

Podrobné informácie nájdete aj na:

Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako poukázať: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Časové lehoty: http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

 

 

Dôležité termíny:

 • 15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

 • 31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 • 31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% ľubovoľnej organizácii. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 • Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.  

                                                                                                                                                 

 • 30.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

 

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System