Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyPoďakovanie!

Komunitný projekt Lipová škola sa stal súčasťou pilotného ročníka grantového programu Škola inkluzionistov 2018,  podporeného Nadáciou pre deti Slovenska.

Program je zameraný na inklúziu vo vzdelávaní na základných školách, s prihliadnutím na fyzickú, intelektuálnu, emocionálnu, sociálnu, a jazykovú rozmanitosť detí a dospelých.

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska a programu Škola inkluzionistov 2018 za odbornú a finančnú podporu nášho projektu!

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System