Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyPráca pre učiteľa

Detský lesný klub Gaštanko  v BA – ponúka prácu pre učiteľa k deťom 3 až 6 rokov, s nástupom najneskôr od septembra 2018.

Ponúkame prácu na plný alebo polovičný úväzok (pracovná doba môže byť nastavená po vzájomnej dohode) v tíme 4 sprievodcov, v skupine 15 detí. Vychádzame zo ŠVP, deťom poskytujeme intenzívny kontakt s prírodou, aplikujeme prvky inovatívnych pedagogík, v sebarozvoji nás inšpiruje intuitívna pedagogika. Vytvárame inkluzívne prostredie, otvorené deťom s rôznymi potrebami.

Požiadavky:
- skúsenosť s deťmi predškolského veku                                                                                                                                              - vítame vzdelanie v oblasti predprimárnej pedagogiky                                                                                                                        - záujem o budovanie vzťahu s deťmi, úprimnosť, kontakt a komunikáciu
- vzťah k prírode
- záujem a zrelosť samostatne pracovať, aktívne tvoriť svoju prácu
- záujem smerovať k autonómii (vnútornej slobode a zodpovednosti za svoj život) a prinášať ju cez seba aj deťom
- odvaha pracovať s vlastnými emóciami a BYŤ pri deťoch, keď spracovávajú svoje emócie
- záujem pracovať s celou skupinou detí (sociálny súlad, spoločné hľadanie riešení...)

Kontakt: Eva 0905 632 892, lkgastanko@gmail.com, www.lesnyklubgastanko.sk

Komunitná škola – Lipová škola v BA – Rača, ponúka prácu pre učiteľa 1-4 ročník, s nástupom najneskôr od septembra 2018.

 

Ponúkame prácu na polovičný úväzok (pracovná doba môže byť nastavená po vzájomnej dohode) v tíme dvoch učiteľov a družinárov. Sme domáca škola typu “malotriedka“ so 14 deťmi. Vychádzame zo ŠVP, aplikujeme prvky inovatívnych pedagogík, pravidelne chodíme do lesa, v sebarozvoji nás inšpiruje intuitívna pedagogika. Vytvárame inkluzívne prostredie, otvorené deťom s rôznymi potrebami. Škola má potenciál rastu aj na druhý stupeň.

 

Požiadavky:

  • vítané vzdelanie prvý stupeň ZŠ, prípadne iné pedagogické vzdelanie
  • skúsenosť s deťmi školského veku
  • záujem a zrelosť samostatne pracovať, aktívne tvoriť svoju prácu
  • záujem o budovanie vzťahu s deťmi, úprimnosť, kontakt a komunikáciu
  • záujem smerovať k autonómii (vnútornej slobode a zodpovednosti za svoj život) a prinášať ju cez seba aj deťom, podporovať deti v študijnej autonómii (učím sa samostatne – z vlastného impulzu spôsobom, ktorý je pre mňa vhodný)
  • otvorenosť, záujem o praktické učenie, učenie cez zážitok, učenie sa v prírode
  • odvaha pracovať s vlastnými emóciami a BYŤ pri deťoch, keď spracovávajú svoje emócie
  • záujem pracovať s celou skupinou detí (sociálny súlad, spoločné hľadanie riešení...)

 

Kontakt: Eva 0905 632 892, lipovaskola@gmail.com  www.lesnyklubgastanko.sk

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System