Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyPozývame Vás!

Srdečne vás pozývame na Seminár intuitívnej pedagogiky s lektorom Dietrom Schwartzom, ktorý sa uskutoční 8. – 10. júna 2018 v priestoroch Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave.

Téma semináru je: Nové deti, Aspergerov syndróm a autizmus

 

Prihlásiť sa je možné do 3.6.2018

Online prihláška: http://registracia.intuitivnapedagogika.sk/

Cena:  85 eur.

Seminár bude tlmočený do SJ.

 

Aké sú nové deti, deti s autizmom, ako nazerajú na svet a čo od nás potrebujú...?

 

Pre pochopenie súčasných detí si na seminári objasníme vývoj komunikačných dimenzií, pretože v súčasnosti zažívame ich prelom.

 

Deti s autizmom sa nevedia prispôsobiť a potrebujú všetko, čo od nich niekto druhý chce, najprv pretvoriť na svoje vlastné, potrebujú konať zo svojej vlastnej vôle.

 

Pre obidve skupiny – deti s autizmom a deti novej štvrtej komunikačnej dimenzie, sa stalo normálnym, že oveľa viac vnímajú to nehmotné vo svete, v komunikácii, vo vzťahoch medzi ľuďmi. Dnešné deti sú k nemateriálnemu vnímaniu oveľa bližšie ako v minulosti...

(Predhovor Dietra Schwartza k téme nájdete na web stránke a fcb).

Dieter Schwartz (Nemecko) je  kouč a mentor vzdelávania pedagógov, dlhoročný učiteľ na waldorfskej ZŠ, vysokoškolský učiteľ Alanus Hochschule Institut Manheim, hudobný skladateľ a dirigent.

 

Viac informácií nájdete:

online prihláška

na stránke: http://www.intuitivnapedagogika.sk

fcb Intuitívna pedagogika: https://www.facebook.com/intuitivnapedagogika/

emailovej adrese: info@intuitivnapedagogika.sk

 

Prosíme, šírte túto pozvánku medzi priateľov a potenciálnych záujemcov. Ďakujeme.

 

Organizačný tím - Lenka, Evka, Miška

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System