Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyHladame ucitela I.stupen ZS

Komunitná škola – Lipová škola v BA – Rača, hľadá sprievodcu, učiteľa 1-4 ročník s nástupom najneskôr od septembra 2018.

Ponúkame prácu na plný úväzok (pracovná doba môže byť nastavená po vzájomnej dohode) v tíme dvoch učiteľov a družinárov. Sme škola typu “malotriedka“ so 14 deťmi. Vychádzame zo ŠVP, aplikujeme prvky inovatívnych pedagogík, pravidelne chodíme do lesa, v sebarozvoji nás inšpiruje intuitívna pedagogika. Vytvárame inkluzívne prostredie, otvorené deťom s rôznymi potrebami. Škola má potenciál rastu aj na druhý stupeň.

Požiadavky:
- vzdelanie prvý stupeň ZŠ, prípadne iné pedagogické vzdelanie
- skúsenosť s deťmi školského veku
- záujem a zrelosť samostatne pracovať, aktívne tvoriť svoju prácu
- záujem o budovanie vzťahu s deťmi, úprimnosť, kontakt a komunikáciu
- záujem smerovať k autonómii (vnútornej slobode a zodpovednosti za svoj život) a prinášať ju cez seba aj deťom, podporovať deti v študijnej autonómii (učím sa samostatne – z vlastného impulzu spôsobom, ktorý je pre mňa vhodný)
- otvorenosť, záujem o praktické učenie, učenie cez zážitok, učenie sa v prírode
- odvaha pracovať s vlastnými emóciami a BYŤ pri deťoch, keď spracovávajú svoje emócie
- záujem pracovať s celou skupinou detí (sociálny súlad, spoločné hľadanie riešení...)

Kontakt: Eva 0905 632 892, lkgastanko@gmail.com, www.lesnyklubgastanko.sk

 

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System