Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linky2 percenta z dane

Aj tento rok môžu FO alebo PO darovať Lesnému klubu Gaštanko 2 % z dani, ak ste nám ako FO pomáhali ako dobrovoľník, tak 3 %.

Minuloročné dve percentá sme využili na rozvoj začínajúcej “domácej a komunitnej“ Lipovej školy, nákup pomôcok a hračiek do škôlky, drobné rekonštrukcie a úpravy zázemia škôlky.  ĎAKUJEME:)

 

V tomto roku prvýkrát zažívame, aké to je mať skupinu školákov. Spomíname s nimi, aké to je, keď pomaly prerastáme z detského sveta plného nekonečných hier, fantázií a bezpečného náručia rodičov a sprievodcov, do sveta plného objavov, informácii, pokusov a zaujímavých ľudí. Ešte stále sa veľa hráme a  každý deň aspoň trošku nakukneme do nášho známeho lesa, no láka nás veľký svet so všetkými svojimi záhadami...A teda, už aj my dospeláci, ktorí ich sprevádzame dňom, máme sa čo obracať:) mať tak múdrosť storočnej košatej Lipy:) menej by sme sa zapotili. Napriek tomu, že je tá naša Lipka ešte iba maličký stromček, stihla byť jedným z hrdinov ekofilmu, spolu s Gaštankom sa vlnila na vlnách Slovenského rozhlasu a jej prvé kroky boli zaznamenané a archivované v novej knižke o inovatívnych školách, ktorá vyšla v ČR, Jak se učí živě....

A ako sa mal v tomto roku Gaštanko? Aj keď by sme ho mohli nazvať mladším bratom Lipky, keďže vo svojej náruči opatruje menšie detičky, je to už zrelý mladý muž:) ktorý sa môže tento rok pochváliť napríklad aj novými systémami, či nástrojmi, ktoré nám sprievodcom a koordinátorom zjednodušujú život. Stabilný, ale opäť raz iný, s každým sprievodcom, s každým rodičom, s každým dieťatkom, ako každý rok... plný zmien, plný života. No a svojou zrelosťou a silou stál tento rok Gaštanko pri zrode Asociácie detských lesných klubov na Slovensku a stal sa jej zakladajúcim členom. A aby som nezabudla, narodilo sa nám 6 morských prasiatok, takže veľká radosť pre všetky deti:)

Vaše 2% nám tento rok pomôžu vybudovať, alebo prenajať si zariadenie pre deti školského veku, pre Lipovú školu, ktoré potrebujeme viac ako soľ. Deti potešíme hračkami, pomôckami a určite Vaše dve percentá zužitkujeme na drobné rekonštrukcie v zázemí Gaštanka.

Ďakujeme za podporu!

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola

 

A tu je postup:

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  • do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnanec:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje O LKG (tlačivo vyhlásenie zamestnanci je už vypísané na uvedenom linku, aj v prílohe):

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17220

Lesný Klub Gaštanko

Závadská 22, 831 06 Bratislava

IČO: 318 138 01

Forma: Občianske združenie

 

Podrobné informácie nájdete aj na:

Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ako poukázať: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Časové lehoty: http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

 

 

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System