Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyViac o našej škole

Pripájame zopár informácií o škole:

  • Pozornosť zameraná na zabezpečenie základných potrieb dieťaťa – dieťa sa ešte stále nachádza v období, keď mnohé situácie vníma ako život ohrozujúce, preto je dôležité pre nás, aby sme vnímali jeho základné potreby (teplo, jedlo, odpočinok, kontakt atď.) a pomohli mu ich zabezpečiť.
  • Ďalej budeme mať pozornosť zameranú na motivácie a nadšenie dieťaťa (jeho víziu o ňom samom) – na to budeme napájať všetko, čo sa dieťa potrebuje naučiť (čo je dané štátom, pre dané obdobie).
  • Témy učenia budú prinášané deťmi – vychádzať z ich bežného života – budú sa ich učiť v bežnom praktickom živote a naučené poznatky zas vracať spať do bežného života. Vychádzame z predpokladu, že učenie je prirodzená potreba dieťaťa, dieťa sa niečo naučí, keď je pripravené, pripravené je vtedy, keď v ňom dozrie vnútorná motivácia – urobí rozhodnutie, že sa chce niečo naučiť.
  • Cieľom školy nebude dieťaťu vytvárať umelé, chránené prostredie, ale prirodzené prostredie, kde samozrejme bude dieťa čeliť prirodzeným výzvam života, učiť sa ako si nimi poradiť, ako prekonať prekážky atď.
  • Dôležité sú pre nás myšlienky, ktoré tvoria školu, s ktorými sa dostávajú deti do kontaktu cez prostredie alebo výučbu. Preto vidíme veľkú silu v prírode, a v pobyte detí v prirodzenom a zdravom prostredí prírody.
  • Dôležitou súčasťou školy sú rodičia, komunita, ktorá tvorí školu. Deti by mali mať možnosť byť v kontakte s viacerými dospelými ľuďmi, ktorí žijú svoj život, preberajú za neho skutočnú zodpovednosť a otvárajú sa vnútornej slobode – vedú deti svojim príkladom.
  • Učenie by malo zostávať čo najviac prirodzenou potrebou a radosťou života, nemalo by byť ohraničené školou – vidíme dôležitosť prepojenia domáceho prostredia a prostredia školy.
  • Hľadáme v našich životoch hlboké súvislosti – ich pochopenie. Je pre nás dôležité poznať bytosť človeka, jeho štádia vývoja a zrkadliť ich vo výučbe. Inšpirujeme sa rôznymi prameňmi, overujeme si ich vlastným skúmaním a vlastným životom.
Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System