Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyLesná škola v Gaštankovi

Učím sa vo vnútornej slobode, rozvíjam svoj potenciál a preberám plnú zodpovednosť za svoj život...

 

AKO SA MOŽE VAŠE DIEŤA VZDELÁVAŤ V LESNOM PROSTREDÍ?

 

Sme lesný klub štyri roky vytvárajúci priestor pre deti predškolského veku. Prišiel čas, kedy naše deti dozreli do veku školského a my by sme im, a aj iným deťom, radi ponúkli náš priestor i naďalej.

 

Učenie v našom vnímaní je radosť a prirodzená súčasť života a to je pre nás dôležité zachovať aj v období, keď sa bežne od detí očakávajú výsledky, v školskom veku.

 

Veľkí učitelia pre nás sú príroda a život v jeho hlbokých a tajomných súvislostiach, ktorého súčasťou vnímame, že sme aj my samotní. V strede pozornosti dieťa.

 

Kráčame cestou intuitívnej pedagogiky. Dieťa a jeho potreby sú to, na čo máme zameranú pozornosť. Jeho individualita, fázy vývoja, obdobia citlivé na rôzne podnety. Vnímame veľké možnosti každej pedagogiky, no stále zostávame v srdci s dieťaťom a podľa jeho osobnosti volíme spôsob výuky. Či dieťa potrebuje, aby sme k jeho výuke pristúpili umelecky, alebo technicky, či potrebuje poznať a pochopiť súvislosti, dozvieme sa až od dieťaťa, jeho pozorovaním.

 

Dieťa pre nás nie je prázdna nádoba, ktorú treba naplniť, ale kvet, pre ktorý treba vytvoriť vhodné prostredie, aby vykvitol. Aj kvet raz potrebuje dodať vodu, inokedy zem a niekedy zas výživu. Kedy je ten správny čas? Pozeráme sa a trpezlivo hľadáme náznaky farby a tvaru toho kvetu – víziu dieťaťa o ňom samom – vidíme jeho nadšenie, vidíme jeho záľuby a to, čo mu prináša radosť. A to je pre nás cesta, ako dieťa naučiť všetko, čo potrebuje. Je krásne a prirodzené sa učiť tak, že to má pre mňa zmysel, tak že mi učenie prináša možnosť naplniť svoj potenciál, rozkvitnúť.

 

Ak Vás naše rozprávanie o školskom veku a učení v našom priestore zaujalo, ozvite sa nám. Uvítame každého, kto má záujem s nami tvoriť tento priestor ďalej. Priestor v ktorom sa dá rásť k vnútornej slobode, sile a zodpovednosti.

Ďakujeme.

 

Evka a Lenka

www.lesnyklubgastanko.sk

0905 632 892

 

 

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System