Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyĎakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis!

Ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis za finančnú podporu nášho projektu s názvom Tvoríme spoločne pre deti!

Ide o komunitný projekt výstavby preliezok pre deti navštevujúce Lesný klub Gaštanko. Preliezky budú postavené v areály Lesného klubu Gaštanko svojpomocne, rodičmi detí navštevujúcich klub a dospelými dobrovoľníkmi pracujúcimi v klube.

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt?

Spoločnou prácou dospelých chceme posilniť a utužiť našu komunitu a priniesť radosť deťom. Pre deti dnešnej doby je liečivé, ak vidia rodičov tvoriť a pracovať rukami, nie iba mysľou a rovnako tak je liečivý pohyb, ktorý preliezky u detí podporia. Deti prirodzeným pohybom cez prekážky spoznávajú svoje telo, ako aj svoje vnútorné hranice a reakcie na ne. Učia sa s prekážkami pracovať a získavajú poznanie ako v dospelosti môžu prekonávať prekážky života. A rodičia?:) pre každého z nás je viac ako ozdravujúce pracovať v skupine iných dospelých a tvoriť rukami.

 

Ďakujeme.

Lesný klub Gaštanko

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System