Informácie pre rodičov Projekty Ako nás môžete podporiť? Ako vyzerá Gaštanko Intuitívna pedagogika Kontakty a linkyAj tento rok nám môžete darovať 2 alebo 3 % z dani

Prezerám si zoznam organizácií, ktorým môžeme darovať dve percentá z dane a premýšľam. V zozname je toľko krásnych organizácií, toľko krásnych myšlienok, dobrej vôle urobiť v našej spoločnosti zmenu, podporiť niekoho, kto to práve potrebuje. V našej krajine žije mnoho tých, ktorí pomoc potrebujú. Detí, či dospelých a ja opäť úprimne premýšľam, prečo práve Gaštanko. Cítim, že sú takí, ktorí potrebujú pomoc akútnejšie ako my. Veď naše deti sú zdravé a plné radosti zo života a možností skúmať ho. Každý deň trávia čas v lone matky prírody, dýchajú čistý vzduch, cítia vodu a zem pod svojimi nohami, vo svojich rukách. Nežijú v tlaku povinností, cieľov, termínov a kontroly. Matka príroda ich láskavo objíma každý deň, takých aký sú. NADHERNÝCH!  A my ich sprievodcovia dychtivo na sebe pracujeme, aby sme sa na ňu podobaliJ  A som plná vďaky za všetko, čo nám vesmír dopraje, prostredníctvom dvoch percent, či úsmevu ľudského srdca.

Za myšlienku Lesného klubu Gaštanko a jeho tím, Evka

 

Informácie o tom ako darovať 2 percentá a vyplnené tlačivo nájdete na

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17220

a

http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/

a

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

 

Gaštanko ©2012 \ Web \ Content Management System